Systherm Elektronika S.A.

Artykuł Dodaj artykuł

Kamera termowizyjna testo 875i

Nowa generacja kamer testo 875i to odpowiedź firmy Testo na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku termowizyjnego  w ostatnich latach. Potrzeba wykonywania zdjęć termowizyjnych o zwiększonych dokładnościach z wysoką rozdzielczością daje  szanse na wykorzystanie kamer termowizyjnych jako urządzeń wielofunkcyjnych zarówno w budownictwie, jak i w przemyśle.

Nowa generacja kamer testo 875i to odpowiedź firmy Testo na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku termowizyjnego  w ostatnich latach. Potrzeba wykonywania zdjęć termowizyjnych o zwiększonych dokładnościach z wysoką rozdzielczością daje  szanse na wykorzystanie kamer termowizyjnych jako urządzeń wielofunkcyjnych zarówno w budownictwie, jak i w przemyśle. Testo 875i to wysoka czułość termiczna (do 50mK), wbudowany aparat cyfrowy (testo 875-2i) i zakres pomiarowy do 350°C. W połączeniu z szerokokątnym obiektywem 32°x23° kamera pozwala na szybkie i precyzyjne  wykrycie mostków cieplnych, przegrzań instalacji elektrycznych, jak też wycieków z ogrzewania podłogowego.

KAMERA TERMOWIZYJNA TESTO 875i I PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE, Testo
RYS. 1. KAMERA TERMOWIZYJNA TESTO 875i I PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

Ogrzewanie

W tym kierunku doskonale odnajdują się kamery wyposażone w detektor o rozdzielczości 160x120 pikseli z zakresem pomiarowym do 350°C m.in. testo 875-2i. Ogrzewanie budynków, ucieczki ciepła poprzez mostki cieplne, rozkład temperatur na grzejnikach, tzw. podłogówka i diagnozowanie nieszczelności samych instalacji z użyciem kamery termowizyjnej staje się naprawdę proste. W większości przypadków z pomocą narzędzia, czyli kamery termowizyjnej, oprogramowania i podstawowej wiedzy użytkownika już po wstępnej diagnozie jesteśmy w stanie wykryć wycieki i zawilgocenia spowodowane nieszczelnościami występującymi w instalacjach.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE, Testo
RYS. 2. OGRZEWANIE PODŁOGOWE
GRZEJNIKI, Testo,
RYS. 3. GRZEJNIKI

Wentylacja i klimatyzacja

Warto wiedzieć, że kamera termowizyjna od strony pomiarowej rejestruje rozkład promieniowania podczerwonego emitowanego przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego i przekształcenia go w światło widzialne. Zważając na powyższe założenie musimy wziąć pod uwagę iż przy wentylacji medium pomiarowym jest powietrze, którego rozkładu kamera nie jest w stanie uchwycić. Dopiero oddziaływanie powietrza na powierzchnię może być poddane pomiarowi i analizie. Powietrze rozchodzące się z nawiewników czy wentylatorów będzie widoczne dopiero na suficie lub ścianie w postaci nagrzanej lub wychłodzonej powierzchni. Przy pomiarach wentylacyjnych dość ciekawa wydaje się opcja pomiaru wilgotności oferowana przez kamery Testo. Dzięki możliwości wprowadzenia do kamery dwóch parametrów: temperatury i wilgotności otoczenia (ręcznie lub automatycznie za pomocą sondy radiowej), kamera kalkuluje wartość punktu rosy dzięki czemu w prosty sposób na wyświetlaczu zostają zwizualizowane powierzchnie narażone na powstawanie zawilgoceń i pleśni w przyszłości.

ZAWILGOCENIA NAROŻY, Testo DZIAŁAJĄCA WENTYLACJA, testo
RYS. 4. ZAWILGOCENIA NAROŻY RYS. 5. DZIAŁAJĄCA WENTYLACJA

 

 

Chłodnictwo

W chłodnictwie kamery umożliwiają pomiar:  temperatury przegrzania, przechłodzenia, podzespołów instalacji, weryfikację stanu wypełnienia zbiorników, czy diagnostykę elektryki zasilającej układ. Przy tak szerokim zastosowaniu dobrze wykorzystać kamerę uniwersalną (np. Testo 875-2i), która dzięki mocnemu detektorowi, czułości termicznej <50mK i z wysokiej jakości optyką wykonaną z germanu gwarantuje uzyskanie termogramu obiektu pomiarowego w doskonałej jakości, z precyzyjnie wyszczególnionymi elementami obrazu. Z drugiej strony należy szerzej spojrzeć na efekty działania samej instalacji chłodniczej. Przy nieszczelnej izolacji termicznej, nawet najlepsza instalacja nie będzie w stanie zapewnić nam idealnych - stałych parametrów temperaturowych, trzeba również zapewnić wsparcie ze strony profesjonalnie wykonanej izolacji termicznej samej chłodni. Kamery termowizyjne pozwalają na szybką i prostą diagnostykę izolacji termicznej ścian, podłóg i dachu hali. Wykrywają wszelkie błędy budowlane, nieszczelności, pęknięcia których skutkiem jest powierzchniowa zmiana temperatur na badanych powierzchniach. Po takiej diagnostyce wykonanie modernizacji staje się dużo prostsze i skuteczniejsze.

INSTALACJE CHŁODNICZE, Testo
RYS. 6. INSTALACJE CHŁODNICZE

Instalacje fotowoltaiczne

W przypadku fotowoltaiki termowizja znalazła zastosowanie przy weryfikacji pracy całej instalacji fotowoltaicznej, przegrzewania poszczególnych ogniw, czy diod typu bypass. Z doświadczenia wiemy, że moduł fotowoltaiczny jest tak mocny, jak najsłabsze z jego ogniw w segmencie. Po wykryciu wadliwego ogniwa serwisant jest w stanie znacznie szybciej usunąć defekt co nam, jako użytkownikom pozwala na zaoszczędzenie dodatkowych kosztów wynikających z niesprawnej instalacji. Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę warunki środowiskowe w których montowana jest badana bateria. Zacienienie drzewami, uszkodzone ogniwo, śnieg, brud  zalegający na ogniwach powoduje ich grzanie, zmniejszenie produkowanej energii i występowanie większych obciążeń co przy dłuższym czasie może powodować uszkodzenie ogniwa a w konsekwencji całej baterii.

RYS. 9.  INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE, testo
RYS. 9.  INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Kamera testo 875i  sprawa, że instalacja i odbiór nowych baterii staje się znacznie łatwiejszy. Jednym rzutem oka możemy zaobserwować przegrzewające się ogniwa, co może być skutkiem  mikropęknięć, uszkodzeń mechanicznych czy nieprawidłowego zlutowania poszczególnych podzespołów.

Instalacje elektryczne

W odniesieniu do energetyki i utrzymania ruchu głównym problemem stawianym przed użytkownikiem są przeciążenia instalacji, a co za tym idzie występowanie przegrzań związanych z nadmiernym obciążeniem prądowym lub wysoką rezystancją występującą na obwodach. Nierównomierne obciążenia, uszkodzenia izolacji czy zbyt wysokie natężenie prądu powoduje znaczące zmiany termiczne na instalacji co może skutkować występowaniem awarii i przestojami pracy, a w konsekwencji generowaniem dodatkowych kosztów...

DIAGNOSTYKA INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH, Testo,
RYS. 10. DIAGNOSTYKA INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH

Profesjonalne oprogramowanie niezbędnym elementem każdej kamery termowizyjnej

Znaczącym argumentem wybijającym firmę Testo AG ponad konkurencję jest oprogramowanie  IRSoft. Program ten łączy w sobie niezwykle prostą i intuicyjną obsługę, rozbudowany interfejs i szeroką funkcjonalność dzięki czemu zaspokaja oczekiwania nawet  najbardziej wymagających klientów.

Co umożliwia?

• wyszczególnienie dowolnej ilości punktów na zapisanym zdjęciu, w tym również Coldspot/Hotspot
• wykonanie histogramu  i 5 linii profilu
• nakładanie obrazu termowizyjnego na obraz rzeczywisty
• możliwość wprowadzania emisyjności  i odbić dla całego zdjęcia, wybranej powierzchni i punktu
• ręczna regulacja skali, limitów, izotermy
• wykonanie raportu (10 pomocniczych formatów z możliwością edycji)

Co więcej - corocznie Testo AG wprowadza i udostępnia do użytku swoim klientom aktualizację oprogramowania. Dzięki doświadczeniu zdobytemu  podczas lat sprzedaży, nasz program charakteryzuje znacząca przejrzystość, intuicyjna i prosta obsługa, jak też bardzo rozbudowane menu.  Do dyspozycji użytkownika przekazujemy w pełni funkcjonalny program, bez potrzeby dokupowani dodatkowych bardziej rozbudowanych wersji. By wypróbować program – nic prostszego, na naszej stronie www.testo.com.pl udostępniliśmy do pobrania najnowszą wersję programu, pozostaje tylko pobrać go na swój komputer…

Wszystko to czyni kamery Testo unikalnymi narzędziami pomiarowymi, znajdującymi zastosowanie w najbardziej wymagających gałęziach przemysłu, energetyki czy też budownictwa.

Dowiedz się więcej>>

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły