Artykuł Dodaj artykuł

iBros Kamery termowizyjne jako urządzenia do detekcji wilgoci

Istotnymi narzędziami w detekcji wilgoci są wilgotnościomierze, higrometry, pirometry i rejestratory wilgoci. Dzięki zastosowaniu kamery termowizyjnej możliwe jest zobaczenie „dużego obrazu”, na którym widoczne są ukryte cechy i usterki. 

Istotnymi narzędziami w detekcji wilgoci są wilgotnościomierze, higrometry, pirometry i rejestratory wilgoci. Dzięki zastosowaniu kamery termowizyjnej możliwe jest zobaczenie „dużego obrazu”, na którym widoczne są ukryte cechy i usterki. Wady mogą być łatwo zauważone na wyświetlaczu kamery dzięki różnicom w przenikaniu ciepła i izolacyjności cieplnej.

Wybór odpowiedniej kamery termowizyjnej ma kluczowe znaczenie. Niekiedy modele podstawowe mogą nie być wystarczająco dokładne do wykonywania niektórych prac. Mimo, że nadają się do podstawowej diagnostyki mogą nie posiadać wystarczającej dokładności i funkcjonalności potrzebnych do zobaczenia złożonych problemów, o których świadczą nawet drobne różnice temperatur.

iBros Kamery termowizyjne jako urządzenia do detekcji wilgoci
Rys. 1 Kamera termowizyjna FLIR T420bx jest wystarczająco czuła aby zlokalizować ciepłe obszary nawet w lecie i wskazać miejsce gdzie występują braki w izolacji pozwalające promieniować ciepłu w przestrzeni dachowej do pułapów sypialni.
 

Idealnym do tego celu narzędziem jest kamera termowizyjna FLIR T420bx z dodatkowym szerokokątnym obiektywem. iBros technic (dystrybutor FLIR Systems) oferuje wysokiej jakości produkty oraz zapewnia doradztwo specjalistów prowadzących szkolenia. Kamera termowizyjna Flir T420bx stanowi idealne połączenie funkcjonalności, czułości termicznej i rozdzielczości.

iBros Kamery termowizyjne jako urządzenia do detekcji wilgoci
Rys. 2 Nawet przy krótkich dystansach w pomieszczeniach obiektyw 45° zapewnia pełny obraz, w którym obszary problemowe są jasno określone.


MINIMALIZACJA BADAŃ NISZCZĄCYCH

Chociaż termowizja nie ma możliwości bezpośredniego diagnozowania zjawisk takich jak podciąganie wilgoci to daje możliwość lepszego diagnozowania i rozpoznawania problemu. Jest to niezwykle ważne, ponieważ wiele problemów z wilgocią jest uzależnionych od prac przeprowadzonych w przeszłości, często wady są ukryte, a właściciel lub najemca budynku są nieświadomi występowania takiego zjawiska. Termowizja pozwala na podjęcie świadomej decyzji, czy konieczne jest wykonania niszczącego i czasochłonnego badania.

iBros Kamery termowizyjne jako urządzenia do detekcji wilgoci
Rys. 3 Wady w izolacji muru szczelinowego określone za pomocą FLIR T420bx posłużą do dalszych badań za pomocą boroskopu, bez konieczności wiercenia wielu otworów.
 


Bryan Hindle, ekspert w wykonywaniu badań budynków mówi: „Dzięki termowizji byłem w stanie pokazać inspektorowi, że dom nie wymaga dużej inwestycji pieniężnej i zbyt dużego nakładu pracy, ponieważ problem był związany jedynie z kondensacją. W tym konkretnym przypadku wykorzystałem nie tylko kamerę termowizyjną Flir T420bx ale również miernik wilgotności Flir MR77”.

iBros Kamery termowizyjne jako urządzenia do detekcji wilgoci
Rys. 4 Badanie z użyciem miernika MR77 

Rys. 5 Zastosowanie FLIR T420bx w połączeniu z miernikiem wilgotności FLIR MR77 za pomocą funkcji MeterLink. Obszary poniżej poziomu punktu rosy są automatycznie podświetlane na niebiesko, jednoznacznie identyfikując obszary, w których skraplanie ma miejsce w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie FLIR może być wykorzystywane do modelowania zmiany na podstawie oczekiwanych zmian po ogrzewaniu, izolacji oraz wentylacji.

Oba urządzenia posiadają funkcję MeterLink, która umożliwia umieszczenie wyników z miernika wilgotności w obrazie termicznym. Za pomocą tych dwóch narzędzi możliwe jest uzyskanie obrazu z widoczną temperaturą punktu rosy i wilgotnością względną nałożoną na izotermy badanego obiektu. Wygenerowane raporty pozwalają w łatwy sposób odczytać otrzymany obraz w podczerwieni oraz dokonać analizy wyników.

iBros Kamery termowizyjne jako urządzenia do detekcji wilgoci
Rys. 6 Funkcja MSX umożliwia uzyskanie niezwykle bogatych w detale obrazów termicznych. Funkcja zapewnia lepsze tekstury w obrazie termicznym, dzięki czemu można przeprowadzać szczegółowe analizy obrazów w podczerwieni, jak i wyciągać wnioski.
 

Wyróżniającą cechą termowizji jest zdolność do ujawniania braków w izolacji, a także obszarów zagrożonych kondensacją pary wodnej, przecieków w instalacjach oraz lokalizowania mostków termicznych.

iBros Kamery termowizyjne jako urządzenia do detekcji wilgoci
Rys. 7 Mostki cieplne związane z wadami izolacji, konstrukcji czy wykonania widoczne na obrazie termicznym, Oprogramowanie FLIR umożliwia zaznaczenie miejsc o najwyższej i najniższej temperaturze, interesujących obszarów oraz szeroki wachlarz innych funkcji.

 

iBros Kamery termowizyjne jako urządzenia do detekcji wilgoci

Rys. 8 Zrzut ekranu miernika MR77 – Obszary znajdujące się poniżej poziomu punktu rosy są automatycznie podświetlane na niebiesko, co pozwala na szybką lokalizację miejsca, gdzie następuje skraplanie pary wodnej.

 

Artykuł został dodany przez firmę

iBros technic

Specjalizujemy się w dostawie i dystrybucji rozwiązań pomiarowych i sterujących, w projektowaniu nowych układów, a także integrowaniu już istniejących instalacji. W swojej ofercie posiadamy urządzenia stacjonarne oraz przenośne.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły