Bosch

Artykuł Dodaj artykuł

Ogrzewanie i chłodzenie grzejnikami - grzejniki rewersyjne REGULUS® - REVERS - grzejniki do pomp ciepła - grzejniki niskotemperaturowe

Nowoczesne domy są coraz cieplejsze i możliwe jest ich ogrzewanie niskotemperaturowymi źródłami ciepła współdziałającymi z niskotemperaturowymi grzejnikami. Które grzejniki są faktycznie niskotemperaturowe? Otóż by grzejnik był zdolny do grzania niskotemperaturowego, musi mieć dużą powierzchnię kontaktu z powietrzem. Takimi grzejnikami są regulusy – grzejniki ścienne o największej na rynku powierzchni wymiany.

Nowoczesne domy są coraz cieplejsze i możliwe jest ich ogrzewanie niskotemperaturowymi źródłami ciepła współdziałającymi z niskotemperaturowymi grzejnikami. Które grzejniki są faktycznie niskotemperaturowe? Otóż by grzejnik był zdolny do grzania niskotemperaturowego, musi mieć dużą powierzchnię kontaktu z powietrzem. Takimi grzejnikami są regulusy – grzejniki ścienne o największej na rynku powierzchni wymiany.     

Ogrzewanie i chłodzenie grzejnikami - grzejniki rewersyjne REGULUS® - REVERS - grzejniki do pomp ciepła - grzejniki niskotemperaturowefot. 1

Rośnie rynek pomp ciepła. PC to jednak nie tylko niskotemperaturowe grzanie, gdyż ich posiadacze mogą wykorzystywać je latem także do chłodzenia pomieszczeń. Warunkiem do skorzystania z takiej opcji jest posiadanie odpowiednich grzejników. Naprzeciw tej potrzebie wychodzą grzejniki rewersyjne, które pojawiły się ostatnio w ofercie REGULUS®-system. Nie jest możliwe efektywne schładzanie pomieszczeń bez wymuszonej cyrkulacji powietrza przez wnętrze grzejnika, zatem by sprostać takiej funkcji, musi on być wyposażony w wentylator. Obecne na rynku klimakonwektory są produktami relatywnie drogimi, a konstrukcja ich wymiennika (gęsto upakowane lamelki aluminiowe powodujące znaczny opór swobodnego przepływu powietrza) wyklucza efektywne grzanie bez przedmuchu jego wnętrza wentylatorem. Z kolei proponowane gdzieniegdzie chłodzenie powietrza przy pomocy ogrzewania podłogowego współpracującego z pompą ciepła jest zdecydowanie mało efektywne właśnie z powodu braku wymuszonej cyrkulacji powietrza. Wszak zimne powietrze zalega przy posadzce… 

Dlatego też, w miarę wzrostu zainteresowania pompami ciepła, właśnie grzejniki rewersyjne staną się nieodłącznym elementem nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania zimą i centralnego chłodzenia latem. W ciepłym domu, pomimo posiadania niskotemperaturowego źródła ciepła, grzejniki o znikomej bezwładności cieplnej zapewnią użytkownikom bezpieczeństwo cieplne wobec zróżnicowanych warunków pogodowych, umożliwią dostosowanie komfortu cieplnego do potrzeb w znacznie większym stopniu niż obarczone ogromną bezwładnością cieplną ogrzewanie podłogowe. Inteligentny dom przyszłości jest możliwy jedynie przy posiadaniu urządzeń szybkich, bezzwłocznie reagujących na nasze wszelkie, możliwe do spełnienia, oczekiwania.

Grzejniki rewersyjne REGULUS®-system są w istocie klimakonwektorami dwururowymi

Ogrzewanie i chłodzenie grzejnikami - grzejniki rewersyjne REGULUS® - REVERS - grzejniki do pomp ciepła - grzejniki niskotemperaturowefot. 2

Różnice? Nie są zaopatrzone w indywidualne sterowniki. Obecnie znacznie taniej i efektywniej steruje się całym układem c.o. przy pomocy centralnego sterownika obsługującego wszystkie podpięte do niego urządzenia. A możliwości sterowników stale rosną. Instalacja powinna być modyfikowalna. Reversy nie posiadają skraplacza, gdyż nie przewiduje się ich stosowania w instalacjach wody lodowej, w których następuje zejście temperatury znacznie poniżej punktu rosy. Nie chcemy w domu chłodni. Przy pomocy reversów chcemy obniżyć temperaturę w pomieszczeniu lub w pomieszczeniach o 2-3 °C. Do efektywnego chłodzenia grzejnik musi być wyposażony w wentylator. Ważny atut reversów REGULUS®-system! Posiadają nad zwykłymi klimakonwektorami dwururowymi tę niezmiernie istotną przewagę, że przy wypiętym wentylatorze (prosta, kilkunastosekundowa czynność), przez większą część sezonu grzewczego, mogą także pracować jak „zwykłe" grzejniki, czyli grzać w drodze promieniowania z powierzchni oraz konwekcji. W okresach przejściowych stanowiących około 70% czasu trwania sezonu grzewczego, stosowanie wspomagania pracy grzejników wentylatorem nie jest konieczne. Wentylator wpinamy w grzejnik bazowy w trzech sytuacjach: gdy chcemy podnieść moc grzejnika, gdy chcemy zwiększyć dynamikę grzania, gdy chcemy schładzać pomieszczenie. Oczywiście wentylator może być wpięty w grzejnik od początku jego użytkowania i na stałe.                                                                                                                                                                       

Chłodzenie przy pomocy pompy ciepła odbywać się może na dwa sposoby:

Ogrzewanie i chłodzenie grzejnikami - grzejniki rewersyjne REGULUS® - REVERS - grzejniki do pomp ciepła - grzejniki niskotemperaturowefot. 3

1/. Chłodzenie naturalne: poprzez wykorzystanie niskiej temperatury dolnego źródła (grunt lub woda w gruncie) - bez pracy sprężarki pompy ciepła, cyrkulacja czynnika w instalacji odbywa się wyłącznie przy współdziałaniu pompy cyrkulacyjnej instalacji centralnego ogrzewania (w tym przypadku centralnego chłodzenia).

2/. Chłodzenie aktywne: poprzez rewers na pompie ciepła – pracująca w trybie odwróconym sprężarka PC + pracująca pompa cyrkulacyjna instalacji c.o.

We współpracy z rozmaitymi typami pomp ciepła, dla celów obniżania temperatury powietrza w pomieszczeniu, prócz grzejników rewersyjnych, można korzystać z wentylatorowych zestawów ogrzewania kanałowego.

Regulus®-Revers. Grzejnik rewersyjny bazowy

WAŻNE: Każda już istniejąca instalacja dwururowa nadaje się do zastosowania w niej grzejników rewersyjnych. By przygotować instalację do opcji zastosowania w niej grzejników wspomaganych wentylatorem (instalacja nowa lub modernizowana), potrzebujemy grzejnik bazowy oraz doprowadzony w jego pobliże kabel elektryczny, najlepiej pięciożyłowy. Na tym etapie w zasadzie każda opcja sterowania przewodowego czy bezprzewodowego pozostaje otwarta. Poza wyłącznikiem on/off usytuowanym z boku, grzejnik ten wygląda z zewnątrz jak standardowy regulus (fot. 1).

Od spodu grzejnik posiada gniazdo, wnękę, miejsce wpięcia wentylatora (łatwe mocowanie na magnesach, bez kontroli wzrokiem), gniazdko do podłączenia wentylatora do prądu oraz gniazdko sieciowe (fot.2). Grzejnik tak wyposażony można nabyć oddzielnie tj. bez wentylatora, decyzję o jego zakupie odkładając na przyszłość… Grzejnik bazowy bez wentylatora pracuje jak standardowy grzejnik ścienny. Moc wentylatora wynosi od 3-12 W, a jego maksymalna głośność jest na granicy szeptu (ok. 28 dB(A)).                                                                                    

Optymalizację działania i maksymalną efektywność układu grzewczego osiągniemy jedynie wówczas, gdy jego konfiguracja, możliwości zmiany trybu pracy, współgrają z występującą w Polsce dynamiką pogodową. Optymalną dystrybucję ciepła zapewniają szybko reagujące grzejniki REGULUS®-system. Hybrydowa dystrybucja ciepła i grzejniki rewersyjne umożliwiają pełny wachlarz funkcji oraz strategii użytkowania instalacji centralnego ogrzewania/centralnego chłodzenia. Realizacja wielu strategii grzania (z całkowitym niegrzaniem włącznie – efektem niemożliwym do uzyskania przy posiadaniu ogrzewania podłogowego) ma na celu optymalizację zużycia wytworzonej energii z jednoczesną poprawą komfortu cieplnego i bezpieczeństwem cieplnym w wymiarze całorocznym.

fot. 4

Wraz z pojawieniem się pomp ciepła oraz grzejników rewersyjnych nastąpiło otwarcie dotąd zamkniętej możliwości pracy układu centralnego ogrzewania tym razem jako układu centralnego chłodzenia…

Artykuł został dodany przez firmę

REGULUS-system

REGULUS-system Wójcik Spółka Jawna jest producentem polskim zajmującym się wytwarzaniem grzejników centralnego ogrzewania.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły